Na tej stronie dowiesz się o programie Przedsiębiorcze Lubelskie i pożyczkach unijnych dla firm z województwa lubelskiego. Bank Gospodarstwa Krajowego w dniu 30 listopada 2016 roku podpisał umowę z Województwem Lubelskim reprezentowanym przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w zakresie zarządzania funduszem funduszy i wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Szczegóły o pożyczkach poniżej...

Lubelska Fundacja Rozwoju

Adres:
ul. Wallenroda 4C (III P)
20-607 Lublin

Tel.: 81 528-43-01
E-mail: info@biznespozyczka.eu

 • Adres WWW: www.biznespozyczka.eu
 • Biuro Obsługi Klienta

  Pożyczki unijne dla firm

  W wyniku postępowania przetargowego Bank Gospodarstwa Krajowego wybrał Lubelską Fundację Rozwoju jako profesjonalną instytucję do przyjmowania wniosków i udzielania pożyczek unijnych (pożyczka mała i pożyczka duża) dla firm z województwa lubelskiego.

  POŻYCZKA MAŁA do 250 000 zł skierowana do mikro i małych przedsiębiorców

  Pożyczka udzielana w ramach pomocy de minimis oprocentowania poniżej obowiązujących stawek rynkowych

  • Kwota pożyczki: od 5.000 zł do 250.000 zł

  • Okres finansowania: do 5 lat

  • Oprocentowanie: 1,87% (oprocentowanie stałe)

  • Prowizja od udzielonej pożyczki: brak

  • Prowizja za rozpatrzenie wniosku: brak

  • Wymagany wkład własny: brak

  Pożyczkę można przeznaczyć na inwestycje początkowe na terenie województwa lubelskiego, tj. inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:

  • założeniem nowego zakładu lub
  • dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub
  • zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

  POŻYCZKA DUŻA do 1 mln zł skierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorców

  Pożyczka udzielana w ramach pomocy de minimis oprocentowania poniżej obowiązujących stawek rynkowych.

  • Kwota pożyczki: od 250.000 zł do 1.000.000 zł
  • Okres finansowania: do 8 lat
  • Oprocentowanie: 1,85% (oprocentowanie stałe)
  • Prowizja od udzielonej pożyczki: brak
  • Prowizja za rozpatrzenie wniosku: brak
  • Wymagany wkład własny: brak

  W ramach instrumentu finansowane będą inwestycje początkowe na terenie województwa lubelskiego, tj. inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:

  • założeniem nowego zakładu lub
  • dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub
  • zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

  tel. 81 528-43-04 lub wypełnij krótki formularz kontaktowy...

  Formularz kontaktowy

   __  _   ___   _  _   ___  
  | || | ||  / _ \\ | || | ||  / _ \\ 
  | '--' || | / \ || | || | || / //\ \\ 
  | .--. || | \_/ || | \\_/ || | ___ ||
  |_|| |_||  \___//  \____// |_|| |_||
  `-` `-`  `---`   `---`  `-`  `-`